U.N.A.G.E

sigla.jpg                                                                        Universitatea Națională de Arte „George Enescu”   are ca obiectiv principal organizarea şi formarea educaţiei în domeniul prioritar naţional Arte, ce include domenii de licenţă: Muzica (specializările: Interpretare muzicală, Pedagogie muzicală, Compoziţie, Muzicologie, Dirijat, Muzică religioasă), Artele vizuale şi Design (cu specializările: Pictură, Sculptură, Grafică, Moda-design vestimentar, Artă murală, Pedagogia artelor plastice si decorative, Conservare – Restaurare, Design, Istoria şi Teoria artei) şi Teatru (cu specializările: Actorie, Actorie/Păpuşi/Marionete, Regie, Teatrologie-Jurnalism teatral).
În aceeaşi măsură însă se constituie într-un emiţător al culturii, militând pentru protejarea, păstrarea şi promovarea creaţiei artistice româneşti, cultivarea şi dezvoltarea gustului pentru frumos şi pentru o creaţie autentică.

Universitatea este o instituţie de învăţământ superior, care are menirea:

• de a forma personalitatea viitorilor artişti şi de a contribui la dezvoltarea culturii româneşti şi universale;
• de a forma specialişti pentru domenii artistice (muzică, arte vizuale, teatru) pentru învăţământul de profil “

 

logo-arte-si-design

     Facultatea de Arte Vizuale şi Design are misiunea de a forma specialişti artişti plastici sau teoreticieni care să participe creator la viaţa culturală contemporană şi la circulaţia valorilor artei româneşti şi universale. Absolvirea pachetului de discipline psiho-pedagogice oferă şi posibilitatea de a preda în calitate de profesor în învăţământul gimnazial şi liceal.

 

uage-foto-video.png     Direcţia de studiu Fotografie, video, procesare computerizată a imaginii este organizată în cadrul Departamentului 5 – Arte Plastice al Facultăţii de Arte Vizuale şi Design are ca misiune formarea de artişti vizuali contemporani care se exprimă prin fotografie, video, multimedia, pe de o parte, respectiv specialişti creatori capabili să realizeze produse de înaltă expresie artistică în domeniile fotografie, video şi multimedia, pe de alta.

Direcţia de studiu „Fotografie, video, procesare computerizată a imaginii”, prin specificul ei, are implicaţii directe în domeniile audiovizualului precum şi pe plan social şi cultural. Astfel, obiectivele primordiale sunt:
a) de formare şi dezvoltare a viitorilor artişti vizuali contemporani, creatori în domeniul fotografiei artistice şi aplicate, în însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale, cu o solidă cultură artistică şi tehnică în domeniile:
– fotografie, video
– creaţie şi realizare produse multimedia, computer art.
b) de a antrena şi dezvolta capacităţi intelectuale, expresivităţi afective şi abilităţi practice aferente sferei de interes;
c) formarea unor specialişti de mare performanţă artistică cu o foarte bună cunoaştere a suportului tehnologic aferent.
d) dezvoltarea unei activităţi de cercetare performante în domeniul fotografiei, artei video şi multimedia în cadrul centrelor de cercetare C_F_C: Centrul de fotografie contemporană, respectiv „Estetică şi creaţie artistică” organizate în cadrul Facultăţii de Arte Vizuale şi Design a Universităţii de Arte „G. Enescu” Iaşi.

Baza materială a direcţiei de studiu asigură condiţiile unui proces educaţional complex specific unor domenii în care tehnologia este omniprezentă. Există o multitudine de laboratoare şi studiouri specializate din care amintim: studio de fotografiere şi filmare, sală de editare video, laborator de calculatoare pentru procesarea computerizată a imaginii, laborator-cameră obscură pentru developare fotografică analogică, dotate conform standardelor specifice pentru aceste domenii. Echipamentul profesional permite o producţie calitativă în raport cu cerinţele domeniului: scanare, prelucrare şi printare de imagine, înregistrare şi procesare de sunet, realizarea de produse audio-vizuale digitale şi multimedia, aparatură specifică fluxului de producţie video.

 

Advertisements